Valtakunnallinen puhelinnumeromme

010 219 4900

Sähköasennukset ja puhelinjärjestelmät ammattitaidolla

Datasilta Oy on vuonna 2009 perustettu sähkö- ja tietoliikennepalveluiden tuottaja, joka on varustettu huippuosaamisella ja reippaalla asenteella. Toimipisteemme sijaitsevat Espoossa ja Turussa, ja palvelemme yrityksiä ja kotitalouksia Uudenmaan ja Lounais-Suomen talousalueilla.

Meillä on hyvä meininki, alan viimeisin tieto sekä toimialalle poikkeuksellinen palveluasenne. Sähköt pelaa ja data kulkee!

Sähkötyöt kaikissa tiloissa

Teemme sähköasennukset ja muut sähkötyöt suurissa ja pienissä kohteissa. Meiltä saat pirteää ja laadukasta palvelua joko urakkana tai tuntityönä. Soita ja tilaa  veloitukseton tarjouskäynti!

Tietoliikenne ja puhepalvelimet

Jos yhteydet eivät toimi, niin ei toimi mikään. Datasilta on dataliikenteen edelläkävijä, joka toimittaa laadukkaat puhelinjärjestelmät ja muut tietoliikenneratkaisut varmasti.

Aurinkoenergia

Meillä on aurinkoenergian käytöstä kymmenien kohteiden ja vuosien kokemus. Säästä sähkölaskussa ja tuota sähkösi itse. Käänny Datasillan puoleen, kun haluat ottaa auringosta kaiken irti!

Omakotitalon rakentajan Datasilta

Datasilta on omakotirakentajan sähkökumppani. Ammattimaisesti toteutettu projekti takaa laadun ja säästää, kun virheet vältetään ja kaikki suunnittelusta käyttöönottoon sujuu kuten pitää. Lue lisää kotitalouksille suunnatuista palveluista ja pyydä tarjous!

Yhteistyössä

DNA

Tuotemerkit

Energeasy Solar

Suosittele meitä

Facebook Twitter 182Jaa

Ota yhteyttä ja tilaa maksuton kartoituskäynti!

Yhteystiedot Espoo

Datasilta Oy
Lommilantie 1, 02740 ESPOO
Puh. 010 219 4900
info@datasilta.fi
www.datasilta.fi

Yhteystiedot Turku

Datasilta Oy
Ravurinkatu 29 tila 1, 20380 TURKU
Puh. 010 219 4900
info@datasilta.fi
www.datasilta.fi

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Lähetä mahdolliset liitteet sähköpostitse info@datasilta.fi.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

ojaseloste


EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.


1. Rekisterinpitäjä


Datasilta Oy
Y-tunnus: 2301052-7
Osoite: Lommilantie 1, 02740
Puhelin: +358 10 219 4900
Sähköposti: info@datasilta.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


Nimi: Antti Karjalainen
Osoite: Lommilantie 1, 02740


3. Rekisterien nimet


Datasilta Oy:n

 • Asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien
velvollisuuksien täyttämiseksi.


Asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen
liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan
kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja
markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja
kohdennettuna.

5. Rekisterien tietosisältö


Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Y-tunnus (yritykset) tai henkilötunnus
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim.
 • uutiskirjeiden tilaaminen)
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
 • markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi
seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • y-tunnus tai henkilötunnus
 • laskutus- ja perintätiedot
 • yhteyshenkilöt (nimi, puhelin, sähköposti)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä
 • luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot,
 • toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit,
 • kuten puhelut, sähköpostit sekä tukiviestit)

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakasrekisteri:


Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista,
joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten
markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä
henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.


Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Datasilta Oy myy tai
muutoin järjestelee liiketoimintaansa.


Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät
tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin
tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa
henkilörekistereissään.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn
teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-
asetuksen vaatimuksia.


9. Rekisterin suojaus


A Manuaalinen aineisto


Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen,
muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita
hän tarvitsee työtehtävissään.

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain
tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.


B Automaattisesti käsiteltävät tiedot


Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden
tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.


Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä
käyttöoikeudella.


10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen


Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu.


Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet
tiedot poistetaan.


Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys Datasilta Oy:n rekisteriasioita
hoitavaan henkilöön.


11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen


Datasilta Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.


Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.5.2018.